top of page
20201026-123546_JJ_2567.jpg
Kvalité och miljö

 

Unilast Transport AB är ett transportbolag som utför maskintransporter, montage och logistiktjänster.

Vi gör kontinuerligt ständiga förbättringar utifrån kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsperspektiv.

Vi ska ligga i framkant när det gäller innovation och alltid använda bästa tänkbara teknik för att underlätta våra medarbetares vardag. Självklart ska vi följa kundkrav, lagstiftning och förordningar vid varje tillfälle.

Vi vill vara en förebild i branschen när det gäller att verka för ökad trafiksäkerhet. Våra fordon drivs alltid med det mest miljövänliga drivmedlet på marknaden, detta för att minska den påverkan vi har på miljön.

Det är våra medarbetare som är Unilast och vi vill ge samtliga medarbetare en stimulerande, utvecklande och positiv vardag med en god arbetsmiljö. Arbetsklimatet ska vara öppet och vi respekterar varandras olikheter. Mobbing och kränkande särbehandling är oacceptabelt och får inte förekomma.

Detta skall uppnås genom att vi:

  • Alltid nyttjar moderna, trafiksäkra och miljöanpassade fordon.

  • Utför tjänster som lever upp till våra kunders krav på tid- & leveransprecision.

  • Har ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

  • Har nolltolerans mot användning av alkohol och alla sorts droger.

  • Strävar efter en transportplanering som innebär minskad stress för våra chaufförer.

  • Tar hänsyn till kvalitets-, trafiksäkerhets-, arbetsmiljö- och miljöval i våra inköp.

  • Kontinuerligt utbildar och informerar medarbetare inom företaget i kvalitets-, trafiksäkerhets-, arbetsmiljö- och miljöfrågor.

 

Unilast Transport AB är ISO certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Unilast Logo

unilast

bottom of page